Kulturminner

VÅLER

HISTORIELAG

Restiftet 28. september 2000

 

GLOMDALSMUSEETS ANBEFALING ANGÅENDE KRIGSMINNENE PÅ HASLEMOEN

 

Tidligere i år var Glomdalsmuseet på befaring på Haslemoen og så på krigsminnene i området. De har kommet med en anbefaling angående bevaring av disse i forbindelse med det planlagte nydyrkningsprosjektet på Haslemoen.

 

Utgangspunktet for anbefalingen ligger i at det ikke fantes andre tyske flyplasser i Hedmark eller innlandet. Flyplassen ble anlagt på bakgrunn av taktiske vurderinger tyskerne gjorde mot slutten av 2. verdenskrig. Beliggenheten vanskeligjorde allierte angrep, samtidig som tyskerne hadde «kort» vei til allierte mål i Nordsjøen, men samtidig kort vei mot nord og øst.

«Derfor vurderes dette å være av historisk betydning for dokumentasjon av andre verdenskrig i både regional og nasjonal sammenheng.», står det i anbefalingsbrevet adressert til kommunen.

 

Glomdalsmuseet mener at kulturminnene er i en så begrenset omfang at de bør kunne bevares uten at de kommer i konflikt med nydyrkningsprosjektet. I anbefalingen ligger også forslag til tiltak for å gjøre områdene mer tilgjengelig for publikum i form av skilting og rydding av krigsminnene.

 

Bilde: Ett av tre tanktårn som utgjorde nærforsvarsanlegget til flyplassen. Behov for rydding er åpenbar.

____________________________________________________________________________________

 

STEINALDERBOSETNINGENE VED KYNNA

 

Sommeren 2008 gjorde Hedmark Fylkeskommune arkeologiske undersøkelser på vestsiden av Holsjøen i Kynna.

Det hadde tidligere i området blitt gjort enkelte løsfunn av blant annet flint og en skafthulløks.

 

Hele ti bosetninger ble registrert og datering av det innsendte materialet viste at disse var fra 3500 år f. kr. Det vil si i fra tidligneolittisk tid, tidlig jernalder.

Bosetningene ligger langs en drøy kilometer område vest for Holsjøen. Felles for de alle er at de ligger i umiddelbar nærhet av vassdraget.

Funnene av flint er av en slik type som ikke er å finne i dette området. Blant annet ble det funnet flint som nærmeste naturlige forekomst er i Skåne i sør i Sverige. Flinten har med stor sannsynlighet blitt fraktet vannveien fra disse områdene til Kynna, noe som det konluderes med i rapporten fra Fylkeskommunen:

 

«Kynnavassdraget har forbindelser sørover til Vermundsjøen, som videre passerer grensen og inn i Sverige. Vassdraget kobler også opp til Glåma, som i seg selv har en interessant historie med flere funn fra steinalder. Man må kunne anta at Kynnavassdraget var viktig med tanke på ferdsel og kommunikasjon, noe funnene herfra understreker».

 

Flinten ble brukt til blant annet til jaktredskap, men også til å tilvirke annet redskap. Et flintbor ble for eksempel brukt å lage hull i stein. På den måten kunne de lage skafthulløks. Flintbor var blant funnene ved Holsjøen.

 

Steinalderbosetningen ved Holsjøen er derfor den til nå eldste bosetning i Våler kommune vi kjenner til.

 

Bilde: Flintflekke funnet ved Holsjøen.

 

 

© Våler Historielag 2015

 

VÅLER HISTORIELAG

Postboks 78

2436 Våler i Solør

Org.nr: 913 640 748

Følg oss på Facebook: