Om Oss

VÅLER

HISTORIELAG

Restiftet 28. september 2000

Styret

Leder: Gunhild Grønvold, mob 90623773. [Send Mail]

Nestleder: Marit Helene Kilen

Kasserer: Kjell Siljuberg

Styremedlem: Magne Jule

Styremedlem: Mona Fagerli Korsmo, mob 41527060. [Send Mail]

Styremedlem: Unni Rigmor Tollefsen

Varamedlem: Gunhild Ullerud

Varamedlem: Marit Øxseth

Revisorer: Astrid Bekkevold og Gunhild Ullerud

Turkomité: Inger Johanne Midtsundstad og

Arne Idar Grandahl

Valgkomité: Arne S. Thobru og Kari Helene Sæther

 

Søndre Hoel 2014

Ole Roger Korsmo

"Laget har til formål å fremme interessen for lokalhistorie og kulturvern, samle inn og ta vare på alt som har betydning for kommunens historie og som kan fortelle om folks livsvilkår gjennom tidene"

§ 1 Vedtekter for Våler Historielag

________________________________________________________

© Våler Historielag 2015

 

VÅLER HISTORIELAG

Postboks 78

2436 Våler i Solør

Org.nr: 913 640 748

Følg oss på Facebook: